КАК РАБОТИ

Най-лесно принципа на работа на системата за управление на дома може да се опише като се сравни с работата на съвременен автомобил. Както в автомобила когато пускате чистачките, вие всъщност съобщавате на компютъра, че искате да пуснете чистачките, пък той ги пуска. Така и при умните къщи при натискане на бутон на уред за управление (таблет, смартфон, стенни бутони, датчици и т.н.) към съответен контролер се изпраща съобщение за необходимото действие и той съответно изпраща съобщение към съответния изпълнителен уред за неговото изпълнение. Възможно е и управление чрез гласови команди и добавена реалност (подобно на играта Pokémon GO! Когато насочите камерата на смартфона към даден обект, до него се изобразява контрола за управление).

Също така могат да се дефинират група от действия за едновременно изпълнение - сцени, поредици от сцени, както и графици за изпълнение на сцени.